Brands

Từ vụ việc drama Sầu Riêng: Thương hiệu lao đao vì người đại diện “vạ miệng”, cần quản lý như thế nào?

Từ vụ việc drama Sầu Riêng: Thương hiệu lao đao vì người đại diện “vạ miệng”, cần quản lý như thế nào?

Góc nhìn 12 Thg 07

Nằm không cũng dính đạn, thương hiệu Foodmap mới đây đã bất ngờ hứng chịu hàng loạt hậu quả nặng nề sau phát ngôn gây tranh cãi của người đại diện - TikToker O Huyền Sầu riêng. Drama Sầu riêng cũng một lần nữa cho thấy, các thương hiệu cần có chiến lược quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với phát ngôn của các bên liên quan!