Kiến thức chung

8 Platform phổ biến giúp thương hiệu tìm được phong cách riêng cho mình

8 Platform phổ biến giúp thương hiệu tìm được phong cách riêng cho mình

Kiến thức chung 08 Thg 05

Để lựa chọn lifestyle platform cho sản phẩm, bạn nên xác định ngành hàng, lĩnh vực thương hiệu đang hoạt động. Nếu thương hiệu thuộc những ngành hàng có gốc lifestyle thì đơn giản. Còn nếu sản phẩm thuộc ngành hàng không có “gốc” lifestyle thì bạn nên làm gì?