Kiến thức chung

Nâng cao tỷ lệ mở email marketing nhờ lựa chọn phông chữ thông minh

Nâng cao tỷ lệ mở email marketing nhờ lựa chọn phông chữ thông minh

Digital Marketing 16 Thg 07

Là nhân tố tưởng chừng không mấy chủ chốt, phông chữ thường bị lãng quên trong những email marketing. Tuy nhiên, vai trò và tầm ảnh hưởng của nó lại lớn hơn những gì chúng ta nghĩ. Một email marketing có hiệu quả hay không được làm nên bởi nhiều yếu tố và sẽ không ngoa khi khẳng định phông chữ chính là một trong số đó.