Agency

Thành công với WeChoice Awards 2023, VCCorp đánh dấu bước chuyển mới trong giải pháp marketing với Event Tech

Thành công với WeChoice Awards 2023, VCCorp đánh dấu bước chuyển mới trong giải pháp marketing với Event Tech

Góc nhìn 28 Thg 06

Là một đơn vị đi đầu với các giải pháp truyền thông bắt kịp xu hướng, VCCorp đã tiếp tục đánh dấu bước chuyển mới khi áp dụng thành công giải pháp Event Tech vào WeChoice Awards 2023, mở ra một giải pháp truyền thông đột phá cho các thương hiệu trong thời gian tới.