Thẻ: influencer marketing

Influencer Marketing là một trong nhiều hình thức marketing và nó đặc biệt phổ biến trên mạng xã hội. Hình thức marketing này sử dụng những người có tầm ảnh hưởng, người nổi tiếng để phát triển thị trường mục tiêu ra các phương tiện truyền thông xã hội.

Hình thức này sẽ giúp nhận diện các cá nhân có sức ảnh hưởng đối với nhóm khách hàng tiềm năng và định hướng các hoạt động marketing xung quanh những người có ảnh hưởng đó.

Đây sẽ là nơi tổng hợp những bài viết về influencer marketing, từ giải nghĩa thuật ngữ này cho đến những case study, những chiến lược sử dụng influencer marketing nổi bật của các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới.

Page 1 of 7 1 2 7

Bài viết mới nhất: