Thẻ: Marketing Mix

Marketing mix hay còn gọi là markeitng hỗn hợp là tập hợp các công cụ tiếp thị được các doanh nghiệp áp dụng nhằm giúp đạt được mục tiêu tiếp thị trên thị trường.

Marketing mix được khởi nguồn từ mô hình 4P bao gồm: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (phân phối), Promotion (xúc tiến). Nó được áp dụng chủ yếu trong hoạt động marketing hàng hóa.  Theo sự phát triển của thị trường mô hình 4P trong marketing mix được cải tiến, bổ sung thêm 3 yếu tố là: Process (quy trình), People (con người), và Physical Evidence (bằng chứng vật lý) và trở thành 7P trong marketing mix. Mô hình này giúp tăng cường sức mạnh cho hoạt động markeitng hàng hóa, đồng thời nó cũng áp dụng cho những dịch vụ vô hình.

Page 1 of 4 1 2 4

Bài viết mới nhất: