Thẻ: xây dựng thương hiệu

Thương hiệu là một yếu tố quan trọng đối với từng sản phẩm, dịch vụ của cá nhân hay tổ chức. Mục tiêu của các doanh nghiệp là cần phải tạo dựng sự khác biệt của thương hiệu mình với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, quá trình xây dựng thương hiệu trở thành giá trị cốt lõi nếu doanh nghiệp hay tổ chức muốn phảt triển bền vững.

Xây dựng thương hiệu là việc sử dụng các chiến lược và kế hoạch marketing để thúc đẩy quá trình nhận biết của khách hàng liên quan tới thương hiệu. Đây là một chiến lược được thiết kế bởi chính các doanh nghiệp để giúp khách hàng nhanh chóng nhận diện và trải nghiệm thương hiệu của họ.

 

Page 1 of 6 1 2 6

Bài viết mới nhất: