Moment-Based Marketing

Chuyên đề “Moments-based Marketing” sẽ mang đến cho độc giả những kiến thức mới, góc nhìn độc đáo về cách các thương hiệu luôn hiện diện trong bất kỳ khoảnh khắc tiêu dùng nào của mỗi người, những thói quen vô tình hay hữu ý do brands kiến tạo mà bạn không hề hay biết cho đến khi đọc các bài viết trong chuyên đề này!