Thẻ: Thuật toán google

Cập nhật thuật toán là một trong những công việc định kỳ mà Google thường thực hiện. Thuật toán Google được cập nhật có nhiệm vụ khắc phục các lỗ hổng kỹ thuật và cải thiện kết quả truy vấn của người dùng. Ngoài ra việc cập nhật thuật toán còn giúp trừng phạt những website chất lượng kém hay xử lý những người không tuân thủ nguyên tắc của Google.

Trong mục thẻ tag “Thuật toán Google“, Marketing AI sẽ tổng hợp tin tức, kiến thức và cập nhật các thuật toán mới nhất của Google dành có các bạn đọc, đặc biệt là những người đang làm SEO hoặc Marketing Online.

Page 1 of 2 1 2

Kết nối với chúng tôi:

Mới nhất: