Offline Marketing

Offline marketing hay marketing truyền thống là hoạt động truyền thông đối với các dịch vụ truyền thống. Các doanh nghiệp sẽ quảng bá thương hiệu của mình bằng cách sử dụng các phương pháp cơ bản để quảng bá, thu hút, tiếp cận và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng như: Quảng cáo (qua tivi, báo, đài), quan hệ công chúng, xúc tiến bán hàng và marketing trực tiếp.

Chuyên mục Offline marketing sẽ tổng hợp những kiến thức, kinh nghiệm hay về marketing giúp các doanh nghiệp có thể áp dụng và đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp.

Bài viết mới nhất: