Offline Marketing

Offline marketing hay marketing truyền thống là hoạt động truyền thông đối với các dịch vụ truyền thống. Các doanh nghiệp sẽ quảng bá thương hiệu của mình bằng cách sử dụng các phương pháp cơ bản để quảng bá, thu hút, tiếp cận và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng như: Quảng cáo (qua tivi, báo, đài), quan hệ công chúng, xúc tiến bán hàng và marketing trực tiếp.

Chuyên mục Offline marketing sẽ tổng hợp những kiến thức, kinh nghiệm hay về marketing giúp các doanh nghiệp có thể áp dụng và đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp.

  KHÔNG NÊN BỎ LỠ!

  Thông tin hữu ích mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook...

  Bài viết mới nhất

  branding solution
  PR Solution
  0914.418.789