Thẻ: Truyền thông

Truyền thông là quá trình trao đổi và tương tác các thông tin giữa hai người hoặc nhiều người với nhau để tăng sự hiểu biết, nhận thức. Hoặc có thể hiểu truyền thông chính là những sản phẩm do chính con người tạo ra thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Truyền thông đơn giản như một quá trình áp dụng ngôn ngữ, chữ viết, hình ảnh tạo ra nhiều màu sắc tác động trực tiếp tới tư duy của đối tượng hướng tới.

Truyền thông là gì

Ngoài việc hiểu rõ truyền thông là gì thì nhiều phương tiện truyền thông đa dạng như: báo chí, website, truyền hình, phát thanh,… Đứng đầu phương tiện truyền thông hiện nay thông qua mạng Internet đặc biệt là truyền thông xã hội (Social Media) như: Facebook, Instagram…

Page 1 of 15 1 2 15

Bài viết mới nhất: