Báo cáo tình hình thị trường FMCG Việt Nam đầu năm 2018

Năm 2018 với dự báo ngành FMCG sẽ tăng trưởng 5%. Hiện tại, đã là tháng 6/2018 chúng ta hãy cùng MarketingAI nhìn lại tổng quan tình hình thị trường FMCG tại Việt Nam những tháng đầu năm 2018 với các tiêu điểm, con số ấn tượng và ngành hàng đang được quan tâm trong … Đọc tiếp Báo cáo tình hình thị trường FMCG Việt Nam đầu năm 2018